Ени кале Новата турска крепостна стена от 1832 - 37 г.
Ески кале Старата турска крепостна стена до 1830 г.
Кале хендек Крепостният ров
Кале ичи Средновековната крепост, съборена през 1830 г.
Барут хане Цитаделата, барутен склад, в западната част на Кале ичи

Таш кюпрю табия Табията (укреплението) при моста Таш кюпрю (Каменния мост)
Русчук табия Русенската табия
Кадър боба табия Табията, кръстена на турския герой Кадър боба
Илдъз табия Звездната табия
Али бей табия Табията Али бей
Ени куле табия Новокулската табия
Паша капусу Пашовите порти
Татар Капусу Татарските порти, наричани и опушените порти
Франга капусу портата към местността Франгата
Ибрахим капусу Портата, кръстена на пазача й Ибрахим
Салхан капусу Скотобойните порти
Демир капусу Железните порти
Канлъ бахча Кървавата градина, поради извършено там убийство
Червения фенер Фар Варна
Скели Пристанището
Ченгене пазар Циганският пазар, днес т.нар. Шишкова градинка
Мусала Площадът с Махмудовия надпис

За ориентир с червени символи и надписи са означени днешни сгради и места.Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.