Арменски православен храм "Св. Саркис"


Арменски православен храм ''Свети Саркис'' Има данни, че на мястото на храмът "Св. Саркис" е имало малка полуподземна черквица строена през XVII век. При пожар през 1843 г. тя е унищожена, тъй като бил направена от дървен материал и кирпич. Била е с по-малки размери от сегашната черква. Вече новият храм бил възстановен след една година и бил осветен и миросан на 1 януари 1844 г.

Погледнат отвисоко храмът има формата на кръст с многостенна пирамида - кубе на камбанарията. Този стил на кубетата се среща само в арменските и грузинските храмове. В храма се влизало непосредствено през дебела сводеста дървена порта, която съществуваше доскоро. През 1910 г. била построена камбанарията, преддверието за "оглашените" и пангарът - помещението за продажба на свещи. Стените били изписани във византийски стил, иконите имат вид на художествени платна в рамки. Олтарът е открит - без иконостас, както в католическите храмове, а този обичай произхожда от синагогата, където Престолът Господен е открит. Има две завеси - голяма, която закрива олтара през Страстната седмица до Възкресение, и малка, затваряща се по време на приготвяне на Светото причастие. Както предават апостолите чрез Евангелието голямата завеса се раздрала, когато Христос издъхвал върху кръста. От двете страни на стълбите за олтара има два параклиса. В левия се извършва кръщене на децата, а десният е Ризницата - място за съхраняване на одеждите и обличане на свещениците. Ктитор на пристройката е Саркис Хайрабедян, а строител - Апраам-калфа, известен за времето си майстор.


Интериорът на храма ''Свети Саркис''Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.