Гербовете на град Варна.


Гербът на град Варна Въпреки, че е град с хилядолетна история достатъчно източници, които да дават информация за емблемите на Варна няма. Относно древността до известна степен за такива биха могли да се приемат различните изображения от сечените през вековете монети. Освен образите на местните богове и владетели по монетите се срещат и различни вещи, присъщи на града - амфори, котви и т.н. Изглежда още от тези времена Варна, като град тясно свързан и зависещ от морето се отъждествява най-вече с котвата. Вероятно модата през последните векове е добавила изправените лъвове, поддържащи котвата. Чак след Освобождението изображения на герб на Варна се срещат все по-често. Вероятно единен утвърден проект или образец е нямало, защото макар и с обща идея на различни места се срещат гербове с разлики в детайлите.

Този герб може да се види на рамките на снимки на града, направени в края на миналият век, съхранявани в Народната библиотека "П.Славейков" във Варна. От долната страна на снимките е изобразен и държавният герб.

Изображение на този герб на Варна се появява за първи път до заглавието на Варненски общински вестник през 1891 г.

През януари 1914 г. е открита варненската електрическа централа. Фасадата е украсена с герб в този вариант, изпълнен като цветен барелеф. Централата и гербът са запазени и до днес и могат да се видят зад днешното "енергоснабдяване", между улиците "Девня" и "Александър Дякович".

Това е предложение за герб на Варна, направено в началото на 1920-те години. Аргументите за промяната са, че сегашния герб по-скоро подхожда да е емблема на пристанище и не отговаря на историческото значение на града. В средата, по образец от древните монети, е изобразен Великият бог, покровител на града след основаването му. Богът държи рог на изобилието и обърната амфора. Под него е монограмът на Одесос (съчетание от първите букви - "О" и "Д", изписани на гръцки). Няма данни това предложение да е станало официален герб на Варна.

На кориците на някои издания на общината и на различни покани от 1930-те години е отпечатан този герб. Явно морското разположение на Варна оказва силно влияние върху хералдиката.

Това изображение, доста по-опростено и неясно е сплетено в заглавието на Варненски общински вестник в края на 1930-те години.

Днешният герб на град Варна, действаш от 21 май 1971 г. И тук е запазена стогодишната традиция лъвовете да държат котва, но изображението вече е много по-изчистено и схематично представено. В горната си част рамката (щита) около лъвовете е оформена като бойници от крепост - елементи от миналото на града.

Предложението за нов варненски герб е направено от граждани, чрез страниците на местния вестник "Народно дело". През 1967г. е организиран конкурс за проект, одобрени са няколко работи и след многократно обсъждане е приет проекта на варненския художник Илия Касабов. Освен герб са изработени още и ключ на града и значки. По-късно е издадена и пощенска картичка, на която, обаче някои атрибути са променени. Оригиналният герб на Варна може да си види в заседателната зала на община Варна.

Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.