Атракцион "Прабългарско селище"


Макет на комплекса ''Прабългарско селище'' През септември 2001 г. започна изграждането на нова за Варна атракция - прабългарско селище - стан от периода VI - VIII век. То се намира в кв.Аспарухово, в близост до Аспаруховия парк и прабългарския вал (на място, което до преди няколко години е действал полигон за обучение на децата на правилата за движение по пътя).

Реализирането на проекта ще стане на два етапа. По план първият етап включва изграждането на няколко шатри, даващи представа за живота на прабългарите до VII век. Това ще бъдат шатра на хана, на жреца, шатри на занаятите и други. Следващият етап от проекта предвижда изгражднето на прабългарска крепост с подвижен мост, с характерна за времето обстановка, раннохристиянски храм, както и музейни помещения. Селището се изгражда от дървен материал, събран след опожаряването на горите в региона. В окончателния си вид то ще заеме площ от 40 дка.

Прабългарски шатри и ковашка работилница Първият етап на историко - етнографският комплекс "Прабългарско селище - Фанагория" е завършен и открит на 14 юли 2002 г. Посетителите могат да видят готовите вече ханска шатра, шатрите на жреца и на Великия боил и четирите шатри на занаятите - грънчарство, тъкачество, сарачество и ковашко и оръжейно майсторство. Освен това посетителите могат да присъстват на спектакъл, представящ живота и воинските умения на прабългарите, да видят какви ритуали са изпълнявали, как са посвещавали воините си, каскади с коне и др. За изграждането на селището и за представлението са използвани реквизит и костюми, даващи визията за автентичност, използвани са образци от старите столици, исторически източници и консултации с археолози, а актьорската игра е по сценарий на "Бояна филм".

Момент от спектакъла Символична, макар и неприятна случка станала дни преди откриването на селището - по време на репетиция за спектакъла, в момент на насрещно яздене на двама от конниците копието на единия от тях среща коня на другия. Конят умира. Дали това е наистина нещастен случай, или Тангра е взел жертва... "Голяма жертва - голяма милост от Тангра", така са вярвали предците ни...

Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.