Праистория на град Варна


Кремъчни сечиваПървите жители на днешна Варна и околностите й били първите жители на една прастара, над стовековна цивилизация. На 12 хиляди години са намерените кремъчни и мезолитни предмети, останали от първите хора по нашите земи.

В тези древни времена нивото на Черно море било с около 60 метра по-ниско от днешното. Минали няколко хилядолетия и то се свързало с Мраморно и Бяло море, постепенно нивото му се повишило и през пети век пр.н.е. било само два метра по-ниско от днешното. Това предизвикало наводняване на околностите на днешните езера и Провадийската река, а Варненския залив придобива продълговата форма, дълбоко врязана в сушата. В отговор на предизвикателствата на природата хората приложили своите знания и умения. Появили се първите наколните селища край Варна.

Лодка - еднодръвка Следи от наколни селища край бреговете на езерата са откривани многократно. Още при прокопаването на първия канал море - езеро през 1907 г. са били открити дълги подпорни колове. През 1921 г. при прокопаване на канала между Белославското и Варненското езеро били извадени и много предмети от ежедневието - парчета от глинени съдове, каменни брадви, каменни, костни и медни сечива. През 1957 г. пак там били открити още останки, даващи по-пълна представа за бита на тогавашните хора. Откритията продължили и през следващите години - в района на "Лъджата", в местността "Максуда" и др. Една от най-важните находки от района на езерата е откритата през 1970 г. близо до гара Тополи лодка - еднодръвка. Дълга над три метра, тя е била направена от ствол на вековно дъбово дърво, като самото обработване е ставало с каменни длета и посредством изгаряне на дървото на необходимите места. Правят впечатление своеобразните ребра, подсилващи конструкцията и едновременно с това служещи за седалки.

Построяването на наколните жилища е било възможно само с общия труд на хората от първобитната родова община. Върху забитите колове били поставяни греди, служещи за основа на платформата, на която се строели самите жилища. Фигурка на идолТе били дървени, покрити с тръстика, измазани със смес от кал и слама. По своеобразен дървен мост се стигало до твърдата земя. Уредбата на жилището била обичайната - огнище, каменна мелница, глинени съдове, керамични фигурки. Наличието на предмети от мед и гладки каменни сечива приближавало прехода към каменно-медната епоха. Постепенно се подобрявал облика на жилището, глинените съдове били все по-фини, усъвършенствали се и оръдията на труда. Намерените животински кости и останки от житни растения дават сведения за поминъка на населението.

В края на каменно - медната епоха от север дошли и се заселели нови племена. Те били по-опитни в животновъдството и земеделието, познавали оловото, калая и бронза. Населението нараствало, създавали се връзки между съседни племена и по-далечни народи. Повишили се и изискванията за красота и естетичен вид на изработваните предмети, дрехи, идоли.
Халколитен некропол От този период е открития през 1972 г. в района на град Варна халколитен некропол. Отстоящ на метри от северния бряг на Варненското езеро, в района на Западната промишлена зона на днешния град, в неговите стотици гробове е открито най-старото в света злато, обработено от човешка ръка. Откритите в некропола многобройни украшения и предмети недвусмислено показват високото културно развитие и изтънчеността на древната цивилизация, живяла по тези земи.

В средата на четвъртото хилядолетие пр.н.е. топенето на ледниците покачило водното равнище с няколко метра и районите около Варненския залив били наводнени, жилищата били изоставени а живота постепенно замрял. Към началото на третото хилядолетие пр.н.е. нивото на морето спаднало отново и тогава се образували днешните Белославско и Варненско езеро - отделени от морето от издигналата се пясъчна коса. След дълги години на пустота, оценили удобното място и плодородна земя в района пристигнали най-ранните тракийски племена.

ТракиЗа ранната история и произхода на траките не се знае много. Най-приемливо е мнението, че те, както и другите индоевропейски племена са дошли тук след края на енеолитната епоха и се заселили трайно за повече от хилядолетие. Сериозни сведения за тях дават древногръцките митове, както и "Илиада" и "Одисея", в които се говори за траките, техните царе и богатства. Според Херодот "От всички хора най-голям е тракийския народ - разбира се след индийския..." Той споменава и за някаква форма на държавна организация при гетите, към която се включват и кробизите, теризите и други тракийски племена. Най-вероятно първите, заселили се в района около залива били гетите. Голямо присъствие имало и друго тракийско племе - кробизите. Те най-напред живеели по-навътре в полуострова, но през VI век пр.н.е. се придвижили към морето и заели района между Стара планина и река Батова. Хората от тези две племена били основната част от жителите на древния град. Към края на V век пр.н.е. одриския цар Ситалк обединил тракийските племена в една държава. В нейния състав влезли и крайморските градове, както и Одесос. Тракийският бит и култура, в съчетание с елинските традиции, пренесени от милетските колонисти издигнали града във важно културно и търговско средище на западния бряг на Понта.Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.