Статистически данни


Данни за населението на град Варна през XIX и XX век

Година на
преброяването
Брой на
населението
1852 г. 16000
1878 г. 24555
1887 г. 24830
1890 г. 25259
1892 г. 28175
1896 г. 33687
1905 г. 37155
1910 г. 41419
1920 г. 50810
1926 г. 60536
1934 г. 69994
1946 г. 76954
1956 г. 120345
1965 г. 186591 *
1975 г. 257254 *
1985 г. 308646 *
1990 г. 314913
1991 г. 316231
1993 г. 307200
1995 г. 301421
1999 г. 296204
2010 г. 400000 **
*   - за цялата община
** - тренд
Ръст на населението на град Варна 1850 - 2020 г.Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.