Машина на времето


Тук ще видите някогашните улици и сгради на Варна и как изглеждат те днес. Всяка от двойките снимки са правени от една и съща гледна точка, доколкото това е възможно. Прави впечатление, че много от красивите сгради на Варна днес са закрити от израстналите вече дървета. Съвременните снимки са правени през 2000 и 2001 г.


Централната поща. Сградата е строена в периода 1929 - 1935 г. От къщите по десния тротоар на ул."Владислав" днес е останала само триетажната сграда на отсрещната страна на кръстовището.

Снимките са правени от камбанарията на катедралата.

Началото на ул."Преслав" през 1930-те години и днес. Сградата на преден план (с червения покрив) е някогашният турски конак, днес там се помещава Държавният архив. Под него, в заградената площ е ковчежничеството. В дясно се вижда "гърбът" на театъра.

Снимките са правени от камбанарията на катедралата.

Катедралата, поглед от балкона на градския часовник. Камбанарията била доизградена в началото на 1940-те. В дясно, зад Катедралата се вижда училище "Св.Наум". По-късно на същото място е построена Централната поща. Можете ли да разпознаете днешните дебели дървета по бул."Вл. Варненчик"?

Райоъта на пристанище Варна, поглед от местността "Завоя" преди квартал Галата. Най-вероятно първата снимка е от 1910 - 1930-те години.Следваща страница


Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.