Телевизионната кула на Франгата


Сградата на ТВ кула Франгата През 1959 г. за първи път в България в София е излъчено редовно телевизионно предаване. Интересът към тези предавания бързо нараства, но поради своята специфика приемането на сигнала в цялата страна е невъзможно. Скоро се приема решение за изграждане на мрежа от 12 приемно-предавателни станции - в края на 1965 г. е пуснат ретранслаторът на връх Ботев, през ноември 1967 г. този на Слънчев бряг и т.н. Част от тази мрежа е и варненският РРТ, построен на Франгенското плато, северно от град Варна.

УКВ предавателя за програма ''Хоризонт'', 100.9 MHz Разположението на града в близост до известните черноморски курорти дава предимство при строежа на варненският ретранслатор. Първоначалното предвиждане е той да бъде построен през 1961 г. и пуснат в действие през следващата, но на практика в експлоатация влиза през септември 1966 г. При предварителните пробни измервания сигнала стига до Провадия, Добрич и Каварна. В България започва и производство на телевизионни приемници, междувременно във Варна вече има двайсетина...

Радиорелейната зала Телевизионният ретранслатор във Варна е построен построен на Франгенското плато, възвишение северно от града, на кота 301 метра. Точното място на антената е непосредствено преди склона на платото към града. Така избрано, то позволява предавателят да облъчва със силен сигнал целия тогавашен град, както и районите южно от него. Комплексът "Телевизионна кула" се състои от 6-етажна сграда и метална кула, на чиито връх са монтирани предавателните антени. В сградата е монтирана приемо - предавателната апаратура, на последния етаж има и радиорелейна зала. Техническите съоръжения са доставени от немските фирми Siemens и Rohde & Schwarz. Кулата е висока 52 метра, като в началото предавателните антени се състоят от 6 четиридиполни целовълнови платна, разположени на два етажа. Мощността на предавателя на изображение е 600 W, а на звук - 150 W. Хоризонталната диаграма на излъчване има три максимума - на юг, запад и север. За района на Варна телевизионната програма се приема на IX канал. След 1970 г. започва монтаж и на предавател за цветен сигнал.

Радиорелейният комплекс ''Франгата'' През 1976 г. е издигната втора антена, от която се излъчват програмите на Радио Варна, "Хоризонт" и "Христо Ботев" на Националното радио. По-късно в района на комплекса от специалните служби е монтирана и антена за заглушаване на "вражеските" радиостанции. Сега тя не се използва. Днес освен като телевизионен ретранслатор Кулата се използва и за пренос на международен и междуградски телефонен трафик.

През декември 1986 г. в пробна експлоатация влиза втори телевизионен предавател, разположен в местността "Лазур" ("Джанавара"), на южния бряг на Варненското езеро. Първоначално от там се излъчва програма на Съветската телевизия, а днес от там се излъчва Телевизия Варна и дублиране на Канал 1 и БТВ.

...

Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.