Варна през очите на Юрий Венелин

Юрий Иванович Венелин (1802 - 1839)

Известен руски филолог и историк. След войната, през 1830 г. е командирован в България, където събира сведения за българите, историята, езикът и т.н.... На 4 юли, в 12 часа хвърлихме котва близо до Варна. В 4 часа, след като се избръснах и сресах, се отправих с шкипера към брега. Поскитах из тесните, криви, задушни, лошо павирани улици на Варна и след два часа отново седнах в катера и се върнах на кораба. На другия ден пак отидох в града с документите си. Генерал Рот ме прие доста радушно, веднага беше наредено да ми се предостави квартира. Празни квартири имаше много, но всички бяха без стъкла. В Турция не познават стъклата, а вместо тях препречват прозорците с дървени решетки. Жителите на Варна са малко, и то всякаква сбирщина, голяма част от която буквално гладува. Нашето началство е постъпило великодушно, помагайки на народа с каквото е могло, със сухари и т.н.

Помолих да ме настанят с българи, за да свикна с тях и езика им. Във Варна няма каруцари. Товарите, свалени от корабите, се разнасят из града от наемни работници - турци. Твърде много от тях се прозяват около пристанището. Едва бяхме стигнали до брега и веднага се притече един османец, който за тридесетина копейки ни предложи гърба си...
Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.